Davranış Bozuklukları:

Çocuk ve ergenlerde davranış bozuklukları ailelerin en çok zorlandıkları konuların başında gelir. Çocuklar büyüme süreci boyunca yaşları ilerledikçe çeşitli gelişimsel dönemlerden geçerler, bu dönemleri sağlıklı bir şekilde geçirmesi ve ertelemeden üstesinden gelmesi, çocukların çeşitli uyum sorunları ve davranış problemleri yaşamamasını sağlar.

Depresyon, Kaygı ve Travma:

Yas, kayıp, boşanma, hastalık, ebeveynler arası çeşitli sorunlardan kaynaklanan durumlarda çocuklar çeşitli stres durumlarına maruz kalabilirler ve bu durum onlarda uzun süreli sorunlara sebep olabilir. Çocukluk çağı psikolojik sorunların önüne geçmek için o dönemde müdahale etmek çok daha sağlıklı olacaktır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu:

Günlük yaşamı etkileyecek boyutta karşımıza çıkan aşırı hareketlilik, çeşitli alanlarda dikkat sorunları ve talepleri  erteleyememe ile karakterize bir rahatsızlıktır. Belli bir tanının konabilmesi için belirtilerin 7 yaş öncesinde görülmeye başlaması gerekir.

Özel Öğrenme Güçlüğü:

Çocuğun zeka seviyesinin normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen bazı becerilerinde (okuma, kendini ifade etme, matematik vbz.) güçlük çekmesiyle kendini gösteren bir durumdur. En çok dikkat edilmesi gereken durum bunun bir zeka geriliği olmamasıdır.